Scholarships

JPA - Biasiswa Komanwel New Zealand 2018

Sponsored by: Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA)
Deadline28 Mac 2018
Organisation TypeGovernment Agencies
Fund TypeScholarship
Organisation AddressBlok C1-C2, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 W.P Putrajaya, Malaysia Telefon: 603 8000 8000
Study Local or Abroad?International

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) mempelawa pemohon untuk mengemukakan pencalonan daripada kalangan pegawai-pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) di Kementerian/Jabatan/Agensi untuk memohon kemudahan Program Biasiswa Komanwel New Zealand Tahun 2018 bagi pengajian peringkat Sarjana dan Ph.D secara sepenuh masa.

 

Tarikh Tutup Permohonan / Pencalonan

Tarikh tutup permohonan secara dalam talian bagi pegawai yang ingin memohon adalah pada 28 Mac 2018.

Tarikh tutup pencalonan oleh Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan juga adalah pada 28 Mac 2018.

 

Syarat-Syarat Pencalonan

 • Pegawai-pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan tetap.
 • Telah disahkan dalam skim perkhidmatan semasa pada tarikh tutup permohonan.
 • Umur tidak melebihi 39 tahun pada 12 Oktober 2018.
 • Mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang baik.
 • Telah megisytiharkan harta.
 • Mencapai Laporan Nilai Prestasi Tahunan (LNPT) purata minimum 85% bagi tempoh genap 3 tahun kalendar yang terkini berturut-turut (2014, 2015, 2016 atau 2015, 2016, 2017). Penilaian setahun LNPT genap 12 bulan.
 • Bersih daripada pertuduhan / tindakan tatatertib dan bebas daripada dakwaan Mahkamah.
 • Tidak tersenarai dalam senarai hitam peminjam skim pinjaman pelajaran JPA.
 • Tiada mengikuti kursus pendek di luar negara dalam tempoh satu (1) tahun kebelakangan atau kursus panjang dalam tempoh dua (2) tahun kebelakangan (dikira dari 12 Oktober 2018).
 • Kursus yang diikuti adalah berkaitan dengan bidang yang bersesuaian dengan bidang tugas.
 • Tidak mendapat penajaan (pinjaman atau biasiswa) daripada agensi penaja yang lain bagi pengajian yang diikuti, dan
 • Mengikuti pengajian di peringkat yang lebih tinggi daripada kelayakan akademik sedia ada yang dimiliki pegawai.

 

Tatacara Permohonan / Pencalonan

 1. Tanggungjawab Pegawai
  • Pegawai-pegawai yang berminat perlu mengisi borang permohonan secara dalam talian di portal http://esilav2.jpa.gov.my/ dan melengkapkan borang-borang seperti berikut:
   • Borang JPA(L)LDP 1B/96
   • Borang JPA(L)LDP 1A/96 (LAMPIRAN B)
   • Perakuan Ketua Jabatan (LAMPIRAN C) dan
   • Application Form 2018 Selection - New Zealand Commonwealth Scholarship
  • Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dimuat turun dan dicetak untuk dihantar kepada Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan masing-masing dengan disertakan bersama-sama:
   • Salinan Ijazah Pertama atau kelulusan yang setaraf dengannya (skrol dan transkrip).
   • Salinan Ijazah Sarjana atau kelulusan yang setaraf dengannya (skrol dan transkrip).
   • Application Form 2018 Selection - New Zealand Commonwealth Scholarship
  • Permohonan dengan dokumen yang tidak lengkap dan tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan dan Ketua Perkhidmatan serta tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan TIDAK AKAN DIPROSES untuk tujuan pertimbangan.
 2. Tanggungjawab Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan
  • Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan adalah dinasihatkan supaya membuat semakan yang teliti dan memberi sepenuh perhatian kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Sehubungan itu, adalah menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan / Ketua Perkhidmatan untuk memperakukan pegawai-pegawai yang sesuai serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sahaja.
  • Semua pencalonan hendaklah diperakukan oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) seperti yang dinyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2005. Sehubungan itu, adalah menjadi tanggungjawab Panel Pembangunan Sumber Manusia untuk mengambil tindakan-tindakan berikut:
   • Mengisi Borang Laporan Panel Pembangunan Sumber Manusia Kementerian / Jabatan untuk kursus dalam perkhidmatan - JPA(L)LDP1A/96 (LAMPIRAN B) dan Borang Perakuan Ketua Jabatan (LAMPIRAN C), dan
   • Hanya pencalonan yang disokong dan diperakukan oleh PPSM sahaja yang perlu dikemukakan kepada Jabatan ini. Perakuan pencalonan mestilah dikemukan bersama-sama dokumen-dokumen seperti di atas.
 3. Pemilihan calon akan ditentukan oleh pihak Biasiswa Komanwel New Zealand selaku penaja dan keputusan bagi calon-calon yang berjaya akan diumumkan pada bulan Oktober 2018.
 4. Keterangan lanjut mengenai Program Biasiswa Komanwel New Zealand Tahun 2018, syarat-syarat permohonan dan tatacara pencalonan boleh diperolehi dengan melayari portal www.jpa.gov.my atau http://esilav2.jpa.gov.my/.
 5. Pencalonan yang lengkap hendaklah dikemukakan sebanyak 2 salinan (1 salinan asal dan 1 salinan fotostat) ke jabatan ini di alamat berikut:

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 3, Blok C2, Kompleks C
62510 Putrajaya

Pertanyaan Penajaan
W: 8.30 pagi - 5.30 petang
T: 03-8885 3546
E: [email protected]


Source: http://esilav2.jpa.gov.my/online_progs/epermohonan/index.php?program=NZL1&auth=8384

Back to Scholarships Page

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会