Scholarships

Skim Bursari BP40 khas Yayasan Sarawak

Sponsored by: Curtin University Malaysia
DeadlineOngoing
Organisation TypePrivate Higher Educational Institutions
Fund TypeScholarship
Study Local or Abroad?Local

Kini dengan Skim Bursari BP40 khas Yayasan Sarawak, pelajar Bumiputera Sarawak boleh mendapatkan pendidikan Australia bertaraf dunia dan ijazah Curtin yang diiktiraf dunia dengan yuran pengajian yang setara dengan yuran IPTA. Skim ini memberi peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat asasi dan sarjana muda dalam Perniagaan, Kejuruteraan, Sains, Teknologi dan Seni.

  • Skim bursari ini khusus untuk Bumiputera Sarawak dari keluarga berpendapatan rendah (B40) sahaja
  • Skim bursari ini merupakan kerjasama di antara Yayasan Sarawak dan Kerajaan Negeri Sarawak
  • Terhad kepada 100 pelajar sahaja

Yuran skim bursari BP40

Program Tempoh pengajian (tahun) 2024 jumlah yuran program (RM) Yayasan Sarawak yuran istimewa (RM) Kelayakan pinjaman
Foundation in Arts & Commerce 1 18,800.00 3,760.00 Ya
Foundation in Engineering & Science 1 18,800.00 3,760.00 Ya
Diploma of Commerce 2 31,350.00 6,270.00 Ya
Diploma of Media Studies 2 31,350.00 6,270.00 Ya
Diploma of Information Technology 2 35,625.00 7,125.00 Ya
Bachelor of Communications 3 67,200.00 13,440.00 Ya
Bachelor of Science (Psychological Science) 3 89,400.00 17,880.00 Ya
Bachelor of Science (Health, Safety and Environment) 3 87,498.00 17,499.60 Ya
Bachelor of Applied Science (Construction Management) 4 110,688.00 22,137.60 Ya
Bachelor of Business Administration 3 67,200.00 13,440.00 Ya
Bachelor of Commerce 3 67,200.00 13,440.00 Ya
Bachelor of Engineering 4 118,784.00 23,756.80 Ya
Bachelor of Technology 3 66,900.00 13,380.00 Ya
Bachelor of Computing 3 84,792.00 16,958.40 Ya
Bachelor of Applied Geology 3 89,400.00 17,880.00 Ya


Informasi di atas adalah tepat pada masa penerbitan dan sah untuk 2024, tetapi mungkin tertakluk kepada perubahan.

Tarikh pengambilan 2024

Program Trimester 1F/Semester 1 Trimester 2F/Semester 2 Trimester 3F
Foundation/Diploma 4 March 15 July 30 September
Degree 26 February 23 July


BP40 Enquiry Form: https://curtin.edu.my/bp40-bm/ 

Back to Scholarships Page

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会
Course Interest Test - Find out what course is right for you!
Course Interest Test - Find out what course is right for you!