Course Details
Asia e University (AeU) Logo

Bachelor of Education (Teaching Malay Language in Primary School) with Honours

Offered by: Asia e University (AeU)
Course Duration4 Yrs 4 Months
Part Time/Full TimePart Time
FeesRefer to Univ.
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyEducation (Teacher Training & Education Sciences)
Mode of StudyFully Online / Blended Learning
Course Description
Program ini ditawarkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan teknologi dan kandungan pedagogi di kalangan guru-guru sekolah rendah dan sekaligus menjadikan mereka guru siswazah.
 
Program ini juga menawarkan peluang untuk merangsang intelek guru-guru sekolah rendah dan menggalakkan mereka mencerminkan amalan profesional dalam pekerjaan seharian.

Mereka juga boleh menambah baik pengetahuan dari segi perspektif teori dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang semakin kritikal dan modern pada abad ke-21 ini.
Curriculum

Mata Pelajaran Teras

 • Falsafah Pendidikan
 • Pembangunan Kurikulum
 • Peningkatan Profesionalisme Guru
 • Kanak-kanak Berkeperluan Khas
 • Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak
 • Teknologi Instruksional dan Bahan Pembelajaran
 • Psikologi Pendidikan
 • Aktiviti Kokurikulum
 • Kaunseling di Sekolah
 • Model dan Strategi Pedagogi
 • Sekolah dan Masyarakat
 • Penilaian & Ujian di dalam kelas

Kursus Elektif Wajib

 • Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu
 • Pengantar Linguistik
 • Psikolinguistik
 • Sosiolinguistik
 • Fonetik dan Fonologi
 • Semantik dan Peristilahan Dalam Bahasa Melayu
 • Metodologi Bahasa Melayu Sekolah Rendah
 • Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah
 • Pengajaran Kemahiran Menulis Dalam Bahasa Melayu
 • Pengajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur dalam Bahasa Melayu
 • Pengajaran Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Melayu
 • Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer
 • Penilaian Bahasa Melayu Sekolah Rendah
 • Kesusasteraan Melayu
 • Penyelidikan Dalam Bilik Darjah 1
 • Penyelidikan Dalam Bilik Darjah 2
 • Praktikum

Kursus Elektif

Pilih Salah Satu

 • Pengenalan Kepada Pendidkan Moral
 • Metodologi dan Strategi Mengajar Pendidikan Moral
 • Pentaksiran dalam Pendidikan Moral
 • Isu dan Trend Dalam Pendidikan Mora

Pengajian Umur

Untuk Pelajar Malaysia Sahaja

 • Penulisan Akademik
 • Etika Perbandingan
 • Projek Tanggungjawab Sosial
 • Hubungan Etnik
 • Tamadun Islam dan Asia

Untuk Pelajar Antarabangsa (di Malaysia) Sahaja

 • Penulisan Akademik
 • Etika Perbandingan
 • Projek Tanggungjawab Sosial
 • Pengajian Malaysia 3
 • Bahasa Malaysia untuk Komunikasi 2

Matapelajaran Wajib Universiti

 • Kemahiran Literasi Maklumat dan Penyelidikan
 • Keusahawan di Asia
Entry Requirements

Untuk Pelajar-Pelajar Malaysia dan  Antarabangsa:

Kemasukan Biasa:

 • STPM / ‘A’ Level atau kelayakan yang setaraf dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNGK 2.0) dalam dua (2) subjek; ATAU
 • STAM (Gred Jayyid); ATAU
 • UEC dengan sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) subjek; ATAU
 • Program Matrikulasi / Asasi dari mana-mana IPTA / IPTS / Institusi yang diberi kuasa untuk menawarkan program asasi dengan PNGK 2.00; ATAU
 • Diploma dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU
 • Lain-lain kelayakan yang setaraf dan diiktiraf.

Untuk Pelajar-Pelajar Malaysia Sahaja:

Saluran Kemasukan Fleksibel

Keperluan Kemasukan Akreditasi Melalui Pengalaman Pembelajaran Terdahulu (APEL):

 • Berumur minimum 21 tahun.
 • Mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan.

Keperluan Minimum Bahasa Inggeris Untuk Pelajar Antarabangsa:

 • Skor minimum 5.0 untuk IELTS; ATAU
 • Skor minimum untuk TOEFL PBT 410-433 / TOEEFL IBT 34-40; ATAU
 • Pearson Test of English PTE 36; ATAU
 • Cambridge English: Advance (CAE) 160; ATAU
 • Cambridge English: Proficiency (CPE) 180; ATAU
 • Malaysia University English Test (MUET Band 3).

*Syarat kemasukan di atas hanya sebagai rujukan, untuk maklumat lebih lanjut sila hubungi Unit Kemasukan AeU.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会
Course Interest Test - Find out what course is right for you!
Course Interest Test - Find out what course is right for you!