StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia Logo

Bachelor of Science (Microbiology) (Hons)

Offered by: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees600/sem
FacultyFaculty of Science and Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Mikrobiologi adalah cabang biologi yang memperihalkan kewujudan, peranan dan kegunaan organisma mikroskopik seperti bakteria, kulat, virus, alga dan arkae. Program mikrobiologi melengkapkan pemahaman pelajar mengenai kepelbagaian mikroorganisma (bakteriologi, mikologi, virologi), pengendaliannya, aktiviti mikrob di peringkat sel dan molekul serta hubungkait/saling tindak di antara organisma. Kepentingan mikrob dalam bidang industri, persekitaran, perubatan, ekologi, pertanian dan makanan dihuraikan. Mikrobiologi melibatkan dan menyatukan bidang-bidang lain dalam biosains dan menjadi teras kepada bioteknologi. Program ini berusaha untuk menghasilkan prasiswazah yang berilmu dan berkeupayaan mengembangkan ilmu mikrobiologi untuk kesejahteraan masyarakat.

Entry Requirements

KELAYAKAN MINIMUM STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

• Biology; dan

• mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

  1. Physics
  2. Chemistry
  3. Mathematics T / Further Mathematics T

KELAYAKAN MINIMUM MATRIKULASI

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

• Biology; dan

• Mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

  1. Physics
  2. Chemistry
  3. Mathematics

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会