StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia Logo

Bachelor of Science (Marine Science) (Hons)

Offered by: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / The National University of Malaysia
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees600/sem
FacultyFaculty of Science and Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Sains Laut adalah satu bidang sains berkaitan sumber-sumber hidup dan bukan hidup serta aspek-aspek persekitaran fizikal laut. Sebagai sebuah negara maritim, Malaysia memberikan penumpuan dalam pendidikan dan penyelidikan sains laut. UKM merupakan salah sebuah IPTA terawal yang menawarkan program pengajian dalam bidang sains laut di peringkat prasiswazah. Di peringkat awal penubuhan, program pengajian dan penyelidikan sains laut di UKM menumpu kepada aspekaspek ekologi, diversiti dan sains sumber marin. Kini program pengajian dan penyelidikan sains laut di UKM telah berkembang dan merangkumi hampir semua sub-bidang sains laut. Kepakaran pensyarah-pensyarah yang terlibat dalam pengajaran dan penyelidikan sains laut merangkumi bidang ekologi dan diversiti invertebrata marin, ekologi terumbu karang, fisiologi, ekologi dan diversiti bakterioplankton, fitoplankton dan rumpai laut, bioteknologi marin, kimia marin, geologi marin, penderiaan jauh lautan dan GIS, oseanografi fizikal, meteorologi marin dan iklim lautan. Pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian Program Sains Laut berpeluang memilih satu dari dua modul yang ditawarkan. Dalam Modul Biologi Marin pelajar diberikan penekanan dalam aspek-aspek biologi marin manakala dalam Modul Oseanografi pelajar akan lebih menumpu kepada aspekaspek fizikal pengajian sains laut. Pelbagai kursus sains laut dijadikan asas pendidikan di peringkat prasiswazah berdasarkan kepada perkembangan dan kehendak semasa.

Entry Requirements

KELAYAKAN MINIMUM STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Biology

• Physics

• Chemistry

• Mathematics T / Further Mathematics T

 

KELAYAKAN MINIMUM MATRIKULASI

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

• Biology

• Physics

• Chemistry

• Mathematics

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses