Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor of Applied Science (Biodiversity Conservation and Management)(Hons)

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration7 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees940/sem
FacultySchool of Marine Science and Environmental Science
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Program ini menekankan kedua-dua aspek amali dan teori dalam sains gunaan di mana pelajar diwajibkan mengikuti kursus-kursus teras program yang merangkumi bidang biologi asas termasuk fisiologi, genetik, ekologi dan sebagainya di samping kursus-kursus evolusi dan biodiversiti organisma, biodiversity ekosistem akuatik dan teresterial, pemuliharaan ekosistem, spesis dan genetik, pengurusan hutan dan hidupan liar, penderiaan jauh dan GIS, dinamik populasi dan sumber-sumber asli tropika.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Career Prospects

 

 • Pegawai Penyelidik (Saintis)
 • Ahli Bioteknologi
 • Ahli Zoologi
 • Ahli Botani
 • Pensyarah
 • Guru Biologi
 • Pegawai Perhilitan
 • Pegawai Sains
 • Pegawai Pengurusan Hidupan Liar

 

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会
Course Interest Test - Find out what course is right for you!
Course Interest Test - Find out what course is right for you!