Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor of Agrotechnology Science (Crop Science) (Hons)

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees980/sem
FacultySchool of Food Science and Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyAgriculture, Forestry, Fishery & Veterinary
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Program ini dirangka bagi melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan dan latihan yang mantap dalam bidang sains tanaman dan agroindustri khususnya dalam pengeluaran tanaman secara lestari yang menitikberatkan keselamatan produk pertanian dan keselamatan bekalan negara dan seterusnya membantu meningkatkan pendapatan negara. Graduan yang dihasilkan daripada program ini boleh bekerja di agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian, Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI), Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELCRA) atau agensi swasta yang terdiri daripada sektor perladangan, baja, racun herba dan makhluk perosak, pengeluaran biji benih dan bahan tanaman serta industri bungaan.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

  • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

  • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

Keperluan Khas Program

 

Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya:

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mata pelajaran berikut:

  • Biology

 

 

Career Prospects

 

  • Pegawai Penyelidik (Saintis)
  • Pegawai Pertanian
  • Usahawan
  • Pensyarah
  • Pengurus ladang
  • Pegawai Sains
  • Guru

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会