Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Logo

Bachelor of Applied Science (Maritime Technology)

Offered by: Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration8 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees980/sem
FacultySchool of Ocean Engineering
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyBachelor's Degree Level
Field of StudyScience (Life Science/Physical Science/Applied Science)
Stream RequirementsScience Stream
Course Description

Bidang Teknologi Maritim merupakan bidang yang menfokuskan pengajian kepada penggunaan teknologi, proses dalam teknologi dan sistem dalam teknologi yang digunakan dalam operasi maritim. Program ini dirangka khas untuk melahirkan graduan yang akan menjadi input tenaga mahir yang utama kepada syarikat dan agensi kerajaan dalam industri maritim.

Entry Requirements

Syarat Am Universiti

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya;

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

 

 

Keperluan Khas Program

 

Bagi calon lepasan Diploma/Setaraf, mendapat sekurang-kurangnya PNGK/CGPA 3.00. Bagi calon lepasan STPM / Matrikulasi tahun 2010 atau sebelumnya:-

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mana-mana SATU (1) mata pelajaran berikut:

 • Physics / Engineering Physics
 • Mathematics/Mathematics T/Further Mathematics T / Engineering Mathematics
 • Civil Engineering Studies
 • Mechanical Engineering Studies
 • Electrical & Electronic Engineering Studies
 • Engineering Science

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris
Career Prospects
 • Pelabuhan-pelabuhan utama
 • Syarikat Pembina Kapal
 • Pengendali kapal
 • Syarikat Penyelenggara Kapal
 • Syarikat dan agensi perkapalan
 • Agensi Maritim Kerajaan
 • Syarikat Carigali Minyak dan Gas
 • Perbadanan Pelabuhan
 • Agensi Pembekal Peralatan Kapal

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses