StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) Logo

Diploma In Manufacturing Technology

Offered by: Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)
Exam BodyInternal Diploma, Malaysia
Course Duration4 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees300 - 400*/sem
Fees (International Student)1100/Sem
FacultyFaculty of Innovation Design and Technology
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyDiploma Level
Field of StudyManufacturing & Processing
Stream RequirementsScience Stream
Additional NotesUPU Code (for reference): AT06
Course Description

Pelajar-pelajar yang telah mendaftar untuk mengikuti program ini diwajibkan mengambil sebanyak 95 jam kredit sepanjang pengajian sepenuh masa selama 2 tahun setengah (5 semester). Pelajar-pelajar akan menjalani latihan industri di organisasi swasta/syarikat yang terpilih selama 8 minggu semasa cuti antara semester. Pelajar semester akhir dikehendaki menyedia dan menyiapkan satu projek akhir yang menggabungkan semua elemen yang telah mereka pelajari.

Objektif Program Pengajian :
 

  1. Menyediakan dan meningkatkan tenaga kerja separa profesional serta usahawan yang mempunyai pengetahuan serta kemahiran secara teori dan amali di dalam bidang teknologi.
  2. Mengeluarkan graduan yang kreatif dan inovatif yang berupaya mengoptimumkan penggunaan teknologi di dalam pembuatan produk, ciptaan dan inovasi.
  3. Menambahkan bilangan tenaga kerja separa profesional dalam bidang teknologi pembuatan untuk memenuhi keperluan negara.
  4. Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk latihan serta memantapkan graduan dalam membuat penyelidikan dalam bidang berkaitan dengan cara yang lebih sistematik, objektif dan mampu membuat keputusan dengan tepat.
  5. Memupuk serta menekankan pembelajaran berselanjar kepada pelajar.
Curriculum

SEMESTER I

Code Subject Credit Pre-requisite
MPU 21012 Kenegaraan Dan Kemasyarakatan 2  

MPU 23012

MPU 23022

Aqidah dan Akhlak (Pelajar Muslim)/

Moral dan Etika I (Bukan Muslim)

2  
MPU 22012 English  I 2  

MPU 23032

MPU 23042

Fiqh Ibadat (Pelajar Muslim)/

Perbandingan Agama I (Bukan Muslim)

2  
KK* **** Kursus Ko-Kurikulum 3  
  Total 11  
       

SEMESTER II

Code Subject Credit Pre-requisite
MTM 11103 Engineering Science 3  
MTM 11203 Technical Drawing 3  
MTM 11303 Mathematics for Technologist 3  
MTM 11403 Instrumentation & Measurement 3  
MTM 11503 Basic of Electrical and Electronics 3  
MTM 11603 Conventional Machining 3  
MTM 11703 Static and Dynamics 3  
  Total 21  
       

SEMESTER III

Code Subject Credit Pre-requisite
MTM 12103 Strength of Material* 3 MTM 11303
MTM 12203 Material Science* 3 MTM 11103
MTM 12303 Computer Solid Modelling* 3 MTM 11203
MTM 12403 Industrial Control 3  
MTM 12503 Manufacturing Process 3  
MTM 12603 Jigs and Fixtures Design 3  
MTM 12703 Product Design & Development 3  
  Total 21  
       

SEMESTER IV

Code Subject Credit Pre-requisite

MPU 23050

MPU 23060

Tajwid Al-Quran (Pelajar Muslim) /

Etiket Sosial dan Penampilan Diri (Bukan Muslim)

Audit  
MPU 22022 English II 2  
MPU 22*** Bahasa Asing 2  
MTM 20103 Industrial Safety 3  
MTM 20203 Industrial Ergonomics 3  
  Total 10  
       

SEMESTER V

Code Subject Credit Pre-requisite
MTM 23103 CNC Technology* 3 MTM 11203
MTM 23203 Thermofluids* 3 MTM 11103
MTM 23303 Production Management 3  
MTM 23404 Final Project 4  
MTM 23503 Quality Control 3  
MPU 22092 Asas Pembudayaan Keusahawanan 2  
  Total 18  
       

SEMESTER VI

Code Subject Credit Pre-requisite
MTM 24109 Industrial Training 9  
  Total 9  
  GRAND TOTAL 90  
         
Entry Requirements

Syarat Am Universiti:

Mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

 

Terbuka kepada : ALIRAN SAINS / TEKNIK

 

Syarat Khas:

1. Mendapat SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :

•Pendidikan Islam
•Pendidikan Syariah Islamiah
•Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
•Tasawwur Islam
•Pendidikan Moral

 

2. Kepujian dalam mata pelajaran Matematik/ Matematik Tambahan

 

3. SATU (1) kepujian daripada mata pelajaran berikut :

•Lukisan Kejuruteraan
•Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
•Pengajian Kejuruteraan Awam
•Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
•Fizik
•Kimia
•Sains
•Sains Gunaan

 

4. SATU (1) kepujian daripada mana-mana mata pelajaran lain (selain daripada mata pelajaran yang telah dipilih).

 

5. Lulus Bahasa Inggeris

 dan

Tidak rabun warna / buta warna dan tidak cacat anggota.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会