StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) Logo

Diploma In Islamic Studies (Islamic Administration)

Offered by: Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)
Exam BodyInternal Diploma, Malaysia
Course Duration4 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees300 - 400*/sem
Fees (International Student)1200/Sem
FacultyFaculty of Islamic Contemporary Studies
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyDiploma Level
Field of StudyHumanities
Stream RequirementsArts/Science Stream
Additional NotesAT59
Curriculum

Semester  Pertama (Semester Pendek) ( 11 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIK 1012

Kenegaraan dan Kemasyarakatan

2

2

UBI 1012

English I

2

3

UIU 1012

Aqidah dan Akhlak

2

4

UIU 1022

Fiqh Ibadat

2

5

KK*****

Kursus Ko Kurikulum

3

Semester  Kedua (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IKF 1012

Asas Teknologi Maklumat

2

2

IQF 1012

Pengantar Ulum al-Quran

2

3

IDF 1022

Dakwah Islamiyyah

2

4

ISF 1022

Fiqh Muamalat

2

5

IUF 1032

Aqidah Islamiyyah

2

6

IUF 1042

Mantiq

2

7

IBF 1092

al-Qawaid al- Arabiyyah

2

8

IBF 1102

al-Qira’ah

2

9

IBF 1112

al-Muhadathah I

2

Semester  Ketiga (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IAF 1012

Individu dan Komuniti

2

2

IDF 1012

Fiqh Sirah

2

3

IQF 1022

Hadith

2

4

IQF 1032

Mustalah al-Hadith

2

5

ISF 1042

Fiqh Munakahat

2

6

IQF 1072

Tafsir

2

7

IBF 1122

al-Muhadathah II

2

8

IBF 1132

al-Kitabah Wa at-Ta’bir

2

9

IBF 2052

Balaghah

2

10

*** ****

Kursus Elektif

2

Semester Keempat (Semester Pendek) (6 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

UIQ 1010

Tajwid al-Quran (Audit)

0

2

UMW 1012

Asas Pembudayaan Keusahawanan

2

3

UBA 1022

Bahasa Asing (Bahasa Arab II)

          2

4

UBI 1022

English II

2

Semester Kelima (20 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

ISF 1013

Usul Fiqh I

3

2

ISF 2052

Fiqh Jinayat

2

3

IPS 1022

Pengenalan Pentadbiran Awam

2

4

IGS 2012

Pengurusan Sumber Manusia

2

5

ISS 2033

Faraid

3

6

ICS 2013

Asas - Asas Perakaunan

3

7

IPS 2033

Pentadbiran Kewangan

3

8

IPS 2072

Kerajaan Tempatan

2

Semester Keenam (18 Kredit)

BIL

KOD

KURSUS

JAM KREDIT

1

IRF 2023

Asalib al-Bahth Wa Kitabatuhu

3

2

IES 2033

Pengantar Ekonomi

3

3

IES 2043

Iqtisad Islami

3

4

IPS 2043

Undang-undang Pentadbiran

3

5

IPS 2053

Undang-undang Pentadbiran Hukum Islam di Malaysia

3

6

IPS 2063

Nizam al- Hukm

3

Entry Requirements

SPM with at least 5 credits or its equiv.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会