Contact Us Contact Us
Course Details
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Logo

Diploma in Early Childhood Education

Offered by: Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Exam BodyInternal Degree, Malaysia
Course Duration6 Sem
Part Time/Full TimeFull Time
Fees750/sem
Fees (International Student)1400/Sem
FacultyFaculty of Education & Human Development
Conducted entirely in MalaysiaYes
Awarding CountryMalaysia
Level of StudyDiploma Level
Field of StudyEducation (Teacher Training & Education Sciences)
Stream RequirementsArts/Science Stream
Course Description

Objektif program ini adalah untuk melahirkan para pendidik yang berketerampilan dalam pendidikan awal kanak-kanak dan berupaya menyepadukan dan menggunakan prinsip-prisip perkembangan kurikulum, pengajaran dan pentafsiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Program ini juga digubal untuk melahirkan graduan yang berijazah dan bestari serta berupaya mengaplikasikan peranan profesional pendidik awal kanak-kanak dalam masyarakat pelbagai budaya yang sedang mengalami perubahan sosial dan teknologi yang berterusan.

Curriculum

Struktur program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak merangkumi Kursus Universiti, Kursus Teras, Kursus Pengkhususan, Kursus Elektif dan Latihan Mengajar.

SENARAI KURSUS KREDIT
a. Kursus Universiti 10
b. Kursus Teras 63
c. Praktikum 8
d. Kursus Elektif 9
JUMLAH 90

a. Kursus Universiti

NAMA KURSUS KREDIT
Bahasa Melayu 2
Bahasa Inggeris 2
Keusahawanan 3
Pengajian Kenegaraan        2
Kokurikulum 1
JUMLAH 10

b. Kursus Teras

NAMA KURSUS KREDIT
Falsafah, Teori dan Dasar Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Perkembangan Kanak-Kanak Dari Perspektif Fisiologi 3
Perkembangan Kanak-Kanak Dari Persepektif Pendidikan 3
Bermain Sebagai Pedagogi Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Pemerhatian dan Penilaian Kanak-Kanak 3
English For Young Learners 3
Seni dan Kraf Awal Kanak-Kanak 3
Pendidikan Kesihatan dan Keselamatan Untuk Awal Kanak-Kanak 3
Muzik dan Pergerakan Kreatif 3
Matematik dan Sains Awal Kanak-Kanak 3
Aplikasi ICT dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Analisa Kurikulum Prasekolah 3
Falsafah, Pendekatan dan Kandungan Kurikulum Permata 3
Perancangan, Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Sastera dan Teknik Bercerita 3
Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Awal Kanak-Kanak 3
Persekitaran Pembelajaran Yang Responsif untuk Bayi dan Kanak-Kanak 3
Bimbingan Tingkah Laku Awal Kanak-Kanak 3
Pengesanan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas 3
Projek Penyelidikan 3
JUMLAH 63

c. Praktikum

NAMA KURSUS KREDIT
Latihan Mengajar  8
  JUMLAH  8

d. Kursus Elektif

Pelajar perlu mengambil tiga (3) kursus elektif yang bernilai 9 jam kredit. Selain daripada kursus elektif yag disenaraikan di bawah, pelajar juga boleh memilih elektif dari mana-mana bidang pengkhususan. 

 

NAMA KURSUS KREDIT
Penjagaan Bayi dan Kanak-Kanak yang Berkualiti 3
Perkembangan Bayi dan Awal Kanak-Kanak 3
Pendidikan Islam Awal Kanak-Kanak 3
Persekitaran Pembelajaran Awal Kanak-Kanak 3
Mengajar Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu 3
Pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Perkembangan Moral dan Sahsiah Kanak-Kanak 3
Falsafah dan Polisi Pendidikan Awal Kanak-Kanak Berkeperluan Khas 3
Strategi dan Pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Berkeperluan Khas 3
Rancangan Pendidikan Individu 3
Reka Bentuk Ruang, Peralatan dan Permainan 3
Pembinaan Bahan Pengajaran (Media Bukan Elektronik) Untuk Awal Kanak-Kanak 3
Pemilihan dan Penilaian Bahan Pengajaran Untuk Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Isu0Isu dan Polisi dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
Kepimpinan dan Pengurusan dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 3
JUMLAH 45

 * Pelajar-pelajar hanya perlu memilih tiga (3) kursus sahaja yang bernilai 9 jam kredit.

Entry Requirements
  •  
Memiliki Sijil Pelajaran (SPM/Setaraf) dengan mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian 6C/ Gred C termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia
  Dan
  •  
 Mendapat sekurang-kurangnya lulus/ Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.

All fees are in RM (Ringgit Malaysia) currency unless stated otherwise.


Other Courses in this Level of Study Other Courses in this Field of Study

Back to Courses