Student Info & Guide

Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan

by StudyMalaysia.com on September 18, 2023 | Career Guide

Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan - StudyMalaysia.com

Bidang pengajian yang menjangka, mengenalpasti, menilai dan mengawal bahaya kesihatan dalam persekitaran kerja dengan objektif untuk melindungi kesihatan dan kesejahteraan pekerja serta melindungi masyarakat secara amnya.

Melibatkan kajian mengenai keadaan kronik dan akut yang disebabkan oleh kebahayaan yang tertimbul daripada agen fizikal / kimia / biologi dan tekanan dalam persekitaran pekerjaan dan persekitaran luar, membangunkan langkah-langkah pembaikan untuk mengawal bahaya kesihatan dengan mengurangkan atau menghapuskan pendedahan.

Beberapa disiplin pembelajaran:

  • kesihatan dan keselamatan pekerjaan di tempat kerja, kebajikan perindustrian dan kebersihan perindustrian.

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-occupational-health-and-hygiene-services

You May Also Be Interested In...


Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会
Course Interest Test - Find out what course is right for you!
Course Interest Test - Find out what course is right for you!