StudyMalaysia.com

Contact Us Contact Us
Student Info & Guide
Search Student Info & Guide
Keyword:
   
Categories:
Order by:

Career Guide

Choosing a career can be a daunting decision particularly when you do not know how to begin. This section provides a step-by-step guide to exploring career options most suited for you.

 • Menerokai 27 Bidang Pengajian Tinggi - StudyMalaysia.com

  Menerokai 27 Bidang Pengajian Tinggi

  October 4, 2023 | Career Guide

  Kursus pengajian tinggi yang ditawarkan oleh universiti dan kolej di bawah laman web studymalaysia.com dikelompokkan di bawah 27 bidang pengajian tinggi. Setiap bidang pengajian merangkumi bidang akademik dan kemahiran yang luas di mana mereka mempun...

 • Perkhidmatan Pengangkutan - StudyMalaysia.com

  Perkhidmatan Pengangkutan

  September 18, 2023 | Career Guide

  Merangkumi kajian tentang memindahkan barang dan orang merentasi pelbagai mod pengangkutan: jalan raya, maritim, penerbangan, rel dan pengurusan logistik.

 • Perkhidmatan Sosial - StudyMalaysia.com

  Perkhidmatan Sosial

  September 18, 2023 | Career Guide

  Mengenai kajian campur tangan sosial yang direka untuk membantu orang, secara individu dan kolektif serta memaksimumkan  kesejahteraan sosial (sejauh mana orang merasakan semangat kekitaan dan menjadi orang yang positif dan disokong dalam masyaraka...

 • Sains Sosial - StudyMalaysia.com

  Sains Sosial

  September 18, 2023 | Career Guide

  Pengajian tentang masyarakat manusia dan hubungan sosial serta punca dan pengubahsuaian tingkah laku yang dikaitkan dengan perbezaan individu, pengalaman dan persekitaran.

 • Perkhidmatan Keselamatan dan Perlindungan - StudyMalaysia.com

  Perkhidmatan Keselamatan dan Perlindungan

  September 18, 2023 | Career Guide

  Melibatkan pengajian keselamatan dan pertahanan nasional dan antarabangsa, analisis dasar asing, undang-undang antarabangsa, resolusi konflik, pengurusan keamanan dan pengajian keselamatan dalam pelbagai tetapan dan pertubuhan. 

 • Sains (Sains Biologi dan Sains Fizik) - StudyMalaysia.com

  Sains (Sains Biologi dan Sains Fizik)

  September 18, 2023 | Career Guide

  Melibatkan kajian sistematik melalui eksperimen, pemerhatian dan kesimpulan untuk menghasilkan pengetahuan dan penerangan fenomena yang boleh dipercayai dengan merujuk kepada dunia biologi dan fizik. 

 • Perkhidmatan Peribadi - StudyMalaysia.com

  Perkhidmatan Peribadi

  September 18, 2023 | Career Guide

  Membantu individu, keluarga atau syarikat memenuhi keperluan peribadi mereka. Ia menggambarkan pelbagai jenis pekerjaan yang menawarkan perkhidmatan kepada orang lain.

 • Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan - StudyMalaysia.com

  Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan

  September 18, 2023 | Career Guide

  Bidang pengajian yang menjangka, mengenalpasti, menilai dan mengawal bahaya kesihatan dalam persekitaran kerja dengan objektif untuk melindungi kesihatan dan kesejahteraan pekerja serta melindungi masyarakat secara amnya.

 • Diagnostik Perubatan dan Teknologi Rawatan - StudyMalaysia.com

  Diagnostik Perubatan dan Teknologi Rawatan

  September 18, 2023 | Career Guide

  Kajian terhadap teknologi yang digunakan dalam diagnosis, pencegahan, pemantauan dan rawatan

 • Perubatan dan Kesihatan - StudyMalaysia.com

  Perubatan dan Kesihatan

  September 15, 2023 | Career Guide

  Pengajian berkaitan dengan prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,

Pages  1 2 315 Next ›

Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会