Student Info & Guide

Perkhidmatan Keselamatan dan Perlindungan

by StudyMalaysia.com on September 18, 2023 | Career Guide

Perkhidmatan Keselamatan dan Perlindungan - StudyMalaysia.com

Melibatkan pengajian keselamatan dan pertahanan nasional dan antarabangsa, analisis dasar asing, undang-undang antarabangsa, resolusi konflik, pengurusan keamanan dan pengajian keselamatan dalam pelbagai tetapan dan pertubuhan.

Termasuk kajian sains ketenteraan dan penyediaan perkhidmatan kepada komuniti yang berkaitan dengan peperangan dan pertahanan negara.

Pengajian perkhidmatan perlindungan kepada masyarakat, individu dan syarikat yang melibatkan keselamatan dan penjagaan awam, perlindungan ke atas orang dan harta benda mereka daripada aktiviti haram termasuk kecurian, kebakaran, keganasan dan vandalisme.

Beberapa disiplin pembelajaran:

  • kajian pertahanan, sains tentera, latihan tentera udara / darat / laut, kajian kepolisian, keselamatan awam, perkhidmatan keselamatan dan pencegahan kerugian

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-security-services

You May Also Be Interested In...


Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会