Student Info & Guide

Diagnostik Perubatan dan Teknologi Rawatan

by StudyMalaysia.com on September 18, 2023 | Career Guide

Diagnostik Perubatan dan Teknologi Rawatan - StudyMalaysia.com

Kajian terhadap teknologi yang digunakan dalam diagnosis, pencegahan, pemantauan dan rawatan penyakit / kecederaan / kecacatan pada manusia.

Teknologi perubatan termasuk penggunaan instrumen, radas, perkakas, perisian atau bahan untuk tujuan diagnostik dan / atau terapeutik.

Melibatkan pencatatan sejarah pesakit, pemeriksaan klinikal, skor gejala, ujian makmal, ujian pengimejan, biopsi dan prosedur pembedahan.

Termasuk penyiasatan, penggantian atau pengubahsuaian anatomi atau proses fisiologi untuk membuat rawatan.

Beberapa disiplin pembelajaran:

  • teknologi makmal perubatan, teknologi radiografi, teknologi pendengaran, teknologi optik, teknologi x-ray (perubatan) dan radioterapi.

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-medical-diagnostic-and-treatment-technology

You May Also Be Interested In...


Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会