Student Info & Guide

Seni Bina dan Bangunan

by StudyMalaysia.com on September 15, 2023 | Career Guide

Seni Bina dan Bangunan - StudyMalaysia.com

Mengenai seni, sains dan teknik yang terlibat dalam perekaan, pembinaan, penyesuaian dan penyelenggaraan awam, komersil, perindustrian serta struktur dan lanskap kediaman.

Kajian meliputi persekitaran bangunan dan persekitaran luar, fungsi dan bentuk yang melibatkan seni dan sains dalam bidang reka bentuk.

Memupuk pemahaman mengenai aspek struktur, estetik, operasi dan aspek alam sekitar dalam perekaan bangunan, aspek fungsian pembinaan, perancangan, pembangunan dan pengurusan bangunan.

Beberapa disiplin pembelajaran:

  • seni bina, perancangan bandar dan negara, pembinaan bangunan, tinjauan kuantiti dan teknologi bangunan.

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-architecture-and-building

You May Also Be Interested In...


Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会