Student Info & Guide

Perniagaan dan Pentadbiran

by StudyMalaysia.com on September 15, 2023 | Career Guide

Perniagaan dan Pentadbiran - StudyMalaysia.com

Melibatkan kajian teori dan amalan tentang bagaimana merancang, mengarah, mengatur dan mengendalikan fungsi dan aktiviti organisasi dan institusi supaya mencapai matlamat.

Menambahkan pemahaman tentang teori pengurusan dan pentadbiran serta penerapannya dalam membangun, struktur dan operasi organisasi dan institusi (swasta dan awam), peranan pengurusan dan pembangunan sumber manusia.

Melibatkan penyelesaian yang cekap dan berkesan dalam penyediaan barangan dan perkhidmatan, merancang, menyelaras dan mengawal aktiviti dan sumber sesebuah organisasi, menyelesaikan masalah dan konflik yang berkaitan dengan prestasi aktiviti tersebut.

Beberapa disiplin pembelajaran:

  • pentadbiran perniagaan, sains pengurusan, pengajian keusahawanan, perkhidmatan kesetiausahaan dan program perkeranian.

Klik pautan ini untuk meneroka senarai kemungkinan pekerjaan dan kursus yang ditawarkan oleh institusi dalam bidang pengajian ini.

  https://studymalaysia.com/career-guide/fields-of-study-business-management-and-administration

You May Also Be Interested In...


Download FREE myCourseGuide
马来西亚的高等教育机会