Contact Us Contact Us
Scholarships

KPT Bantuan Kewangan Asasi 2020

Sponsored by: Kementerian Pendidikan Tinggi
DeadlineOngoing
Organisation TypeGovernment Agencies
Fund TypeEducation Funds
Study Local or Abroad?Local
OBJEKTIF

• Program bantuan kewangan untuk program bertaraf asasi diwujudkan di Kementerian Pendidikan Tinggi berikutan pemindahan tanggungjawab dari Kementerian Pelajaran Malaysia setelah Kementerian Pendidikan Tinggi diwujudkan. Program bantuan kewangan ini mula ditawarkan bermula sesi pengambilan pelajar 2005/2006.

• Pembiayaan bantuan kewangan ini adalah untuk pelajar golongan sasaran B40 dan M40 yang mengikuti program bertaraf asasi dengan pendapatan keluarga kurang daripada RM10,000 sahaja.

• Pelajar daripada golongan sasaran B40 dan M40 yang telah mendaftar mengikuti kursus dengan menggunakan syarat kelayakan masuk lulus SPM atau yang setaraf dengannya adalah layak memohon.

GOLONGAN SASARAN

• Pelajar-pelajar golongan sasaran B40 dan M40 dengan pendapatan keluarga kurang daripada RM10,000 yang mengikuti program bertaraf asasi di UA.

PERINGKAT PENGAJIAN

• Asasi

TEMPAT PENGAJIAN

• Universiti Malaya (UM)

• Universiti Utara Malaysia (UUM)

• Universiti Putra Malaysia (UPM)

• Universiti Teknologi Mara (UiTM)

• Universiti Malaysia Sabah (UMS)

• Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

• Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

• Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

• Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

• Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

• Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

IKATAN PERJANJIAN

• Pelajar dikehendaki menandatangi perjanjian dengan seorang penjamin.

• Tiada bayaran balik dikenakan tetapi pelajar perlu mengganti balik wang bantuan yang telah diberikan sekiranya gagal pengikuti program pengajian dengan jayanya.

SYARAT

• Pemohon hendaklah warganegara Malaysia.

• Pembiayaan bantuan kewangan ini adalah untuk pelajar yang mengikuti program bertaraf asasi di Universiti Awam dengan pendapatan keluarga kurang daripada RM10,000

• Pelajar yang telah mendaftar mengikuti kursus dengan menggunakan syarat kelayakan masuk lulus SPM atau yang setaraf dengannya.

• Kursus pengajian telah diperakui dan diluluskan oleh Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi.

PERMOHONAN / PERTANYAAN

• Tawaran kepada pelajar baharu dibuat berdasarkan kepada senarai yang dikemukakan oleh pihak Universiti Awam kepada Kementerian Pendidikan Tinggi setelah pelajar selesai mendaftar kursus di pusat pengajian asasi masing-masing; dan

• Semakan dan tawaran program boleh dibuat secara atas talian (online) melalui laman sesawang KPT setelah senarai lengkap pelajar asasi diterima daripada Universiti Awam. Pemohon hendaklah menyemak dan mencetak sendiri dokumen tawaran seperti berikut :-

  • Surat tawaran
  • Borang perjanjian (3 salinan, borang kosong boleh difotokopi)
  • Borang penyata kewangan penjamin
  • Panduan mengisi borang perjanjian
  • Dokumen perjanjian yang telah lengkap hendaklah diserahkan semasa hari pendaftaran
  • Tuntutan bayaran pelajar asasi sedia ada akan dibuat melalui pihak pentadbir UA masing-masing pada setiap semester

Pemohonan perlu dihantar melalui UA masing-masing.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Unit SLAB/SLAI
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya


Talian Utama : 03 – 8888 1616
Faks : 03 – 8870 6839

Source: https://biasiswa.moe.gov.my/biasiswa/index_penajaan.php

Back to Scholarships Page